MÓN ĂN ĐẶC SẮC
BẠCH TUỘC XÀO OCTOPUSKING
LẨU BULGOGI
LẨU OCTOPUSKING
LẨU CHÁO OCTOPUSKING
BẠCH TUỘC ÁP CHẢO
CƠM TRỘN BẠCH TUỘC
MR & MS OCTOPUS
LADY KILLER - PINK LADY - BLUE OCEAN

BBQ Concept
JAPAN Concept
ASIAN Concept
HOTPOT Concept
CHINA Concept
OTHER Concept