Bạch tuộc có bao nhiêu quả tim?

Hãy thử tưởng tượng nếu con người có ba quả tim thì sẽ sống được bao nhiêu năm nhỉ?Bạch tuộc có đến 3 trái tim. Hai trái tim bơm máu xuyên qua hai mang trong khi trái tim thứ ba bơm máu đi khắp thân thể. Máu bạch tuộc chứa đựng đạm giàu Cu (nguyên tố đồng) chuyên chở oxy.Ít hiệu quả hơn huyết cầu giàu sắt của nhóm động vật có xương sống, Cu được hoà tan trong huyết tương thay vì trong những hồng cầu và tạo ra màu xanh cho máu. Bạch tuộc đưa nước vào các khoang rồi xuyên qua mang. Như những động vật thân mềm khác, bạch tuộc có những mang được chia ra và có những mạch máu quấn bên trong


Tại sao lại gọi Bạch tuộc là Octopus ?

Vì sao máu của bạch tuộc màu xanh?