Set Octopi (~1 người)

Set Octopi dành cho 1 người. Khách hàng sẽ được lựa chọn: món khai vị, món chính và đồ uống hết sức đa dạng. Có gần 100 cách kết hợp dành cho bạn. Hãy tới và thử ngay hôm nay!

Set Octopi dành cho 1 người. Khách hàng sẽ được lựa chọn: món khai vị, món chính và đồ uống hết sức đa dạng. Có gần 100 cách kết hợp dành cho bạn. Hãy tới và thử ngay hôm nay!

Sản phẩm khác